Vybrané reference

Společnost prokariera s.r.o. vznikla po více jak 10-ti leté zkušenosti jednatelky v personalistice, v oblasti zprostředkování práce, head-huntingu, politice zaměstnanosti a komplexním řešení firemních personálií.

Prošla desítky školení o pohovorech, jednání s lidmi, motivaci, ale její největší devizou jsou reálná setkání s kandidáty v praxi, stovky pohovorů a hledání skrytých možností a potenciálu. Snaží se každého posunout výše, pokud na sobě sám chce pracovat.

Nemá ráda pasivitu, lenost, odevzdanost osudu. Věří, že každý má to nejlepší v sobě a budoucnost drží ve svých rukou. Jana Hrstková založila a úspěšně vede personální agenturu prokariera s.r.o., která aplikuje její myšlenky v praxi.

Pokud jste připraveni vzít budoucnost do vlastních rukou, my vám pomůžeme s růstem!

Přehled referencí


Dobrý den paní Hrstková,
s Vámi se nejen dobře spolupracovalo, ale vždy jste byla ochotná a vstřícná. Spolupráce s Vámi byla vždy na perfektní úrovni. Kandidáti byli vybíráni vždy podle zadaných požadavků a kdykoliv byl požadavek na hledanou pozici pozměněn nebo doplněn Vaše reakce byla okamžitá. Zároveň oceňuji vždy Vaši dosažitelnost ať už to bylo na mobilní telefon nebo mailovou poštou a v neposlední řadě oceňuji vždy velmi rychlou reakci na náš požadavek- hledaného kandidáta.
Jana Černotová, Gumotex, a.s., personální úsek, Břeclav


Se službami paní Jany Hrstkové jsme v naší společnosti Kili, s.r.o. byli vždy spokojeni. Na naši poptávku pokaždé velmi rychle reagovala a pružně s námi řešila požadavky na profil uchazečů. Kandidáti, které nám představila, odpovídali profilu. Podrobný, věcný, názorný a současně srozumitelný komentář, který jsme ke každému kandidátovi obdrželi, nám byl velkou pomocí při rozhodování. Služby paní Jany Hrstkové můžeme rádi doporučit.
Mgr. Kateřina Orlitová, manažer projektu, Kili, s. r. o., Šlapanice


Dobrý slečno Hrstková,
Spolupráce s Vámi byla na profesionální úrovni, vždy jste se snažila najít kvalitního uchazeče, který by odpovídal našim požadavkům. Vaše reakce byla vždy pohotová, komunikovala jste vždy velmi příjemně a ochotně a v jakoukoliv hodinu. Ráda s Vámi a s Vaší agenturou budu v budoucnu spolupracovat, pokud se dohodneme na podmínkách, které budou oběma stranám vyhovovat.
Lenka Zadražilová - Personalista, Specialista systémů ISO, BOTTLING PRINTING s.r.o., Mikulov, provozovna: Jičín (okr. Hr.Králové)


Paní Hrstkovou jako specialistku na vyhledávání odborníků , managerů a personální problematiku vůbec, mohu vřele doporučit.
Liškutín Jiří, jednatel L&L , s.r.o, Brno


Dobrý den paní Hrstková,
chci podotknout, že reference na kandidáty, jak je dodáváte, jsou perfektně odvedenou prací. Děkuji.
Simona Šenkýřová, vedoucí sekretariátu ROmiLL, spol. s r.o., Brno


Dobrý den paní Hrstková,
ráda vzpomínám na spolupráci s vámi . Mohu potvrdit, že komunikace s vámi byla výborná a v konečném výsledku i přínosem pro naši společnost vašim výběrem a doporučením uchazečů.
Miloslava Šimčáková, Personalista, Potrusil s.r.o., Šlapanice


Reference z pohovorů
(jména uvedena ve formě odsouhlasené kandidáty)

Se setkáním s p. Janou Hrstkovou jsem byl velice spokojen. Její přístup je vysoce profesionální, přesto však lidský. Umí dobře odhadnout jak kandidáta, tak společnost, pro kterou je kandidát vybírán a adekvátně posoudit jejich vzájemnou kompatibilitu.

Mgr. et Mgr. Daniel Beránek


Byla jsem velmi příjemně překvapena. Paní Hrstková byla velmi profesionální a opravdu mi moc pomohla při dalším hledání práce, prokonzultovaly jsme, co mohu zlepšit a jak danou situaci mohu mnohem lépe a jak řešit. Moc mi pomohla. A to i tím, že danou situaci už nevidím tak černě.
Dagmar Jedličková


Z pohovoru jsem odcházela s dobrým pocitem profesionálního a objektivního přístupu. V málokteré agentuře jsem se setkala s tak osobním přístupem jako ve společnosti prokariera.                                        
JUDr. Eva O.


Paní Hrstková je profesionálka, cítila jsem se dobře, dá se říci, že jsem v žádné personální agentuře necítila takovou vstřícnost. Dodala mi sebedůvěru, kterou člověk v této situaci tolik potřebuje.                  
Zdenka Z.


Pohovor ve společnosti prokariera probíhal profesionálně. Měla jsem pocit, že personalistka velmi dobře rozumí své práci a že jsem v dobrých rukou. Celá pohovor byl veden s osobním přístupem a empatií. Mimo jiné byl přínosem pro mě samotnou, protože personalistka po velmi krátké době odhadla mé přednosti i slabosti, přičemž o některých jsem ani sama nevěděla.                                                 
Bc. Michaela Z.


Pohovor komplexně mapoval osobnost uchazeče po stránce personální i profesní.
Jan Toman


Pohovor s paní/slečnou Hrstkovou byl veden na velice vysoké a profesionální úrovni. Byla jsem nadmíru spokojena a i když jsem cestovala cca 100 km na brněnskou pobočku společnosti, nelituji toho, ba naopak jsem velice ráda, že jsem se s paní Hrstkovou setkala a vyslechla si tak rady odborníka, které mohu využít dále v mém profesním životě. Byla skvělá.                                                                                               
Hana Štěničková


Vážená paní Hrstková,
prosím, sleduji Vaše stránky od našeho prvního osobního setkání. Jste profesionál, pokud budete mít v poptávce nabídku, která Vás zaujme, jednejte mým jménem. Tuto nabídku jsem ještě nikdy neudělal, ale Vám tuto možnost dám. Pokud to budete chtít písemně, Vám to podepíši.
Pavel J.


Vážená paní Hrstková,
pohovor jsem měla s personální konzultantkou Nikolou Pastrňákovou. Působila velmi profesionálně, je to velmi příjemná dáma se snahou mi pomoci. Cítila jsem se dobře.
Miroslava Dolejší